آرشیو مطالب : مصوبات


واكنش به مخالفت با نام گذاری معابر به اسم 4 چهره

واكنش به مخالفت با نام گذاری معابر به اسم 4 چهره
ذوالفقاری:

همكاری مردم شرط پایدار كنترل كرونا است

همكاری مردم شرط پایدار كنترل كرونا است
رئیس جمهور در جلسه روسای كمیته های ستاد ملی مقابله با كرونا:

كنترل ها در تهران باتوجه به شیوع شدیدتر كرونا، با جدیت بیشتری دنبال شود

كنترل ها در تهران باتوجه به شیوع شدیدتر كرونا، با جدیت بیشتری دنبال شود
با تلاش دفتر هیات دولت انجام شد

انتشار مجموعه مصوبات ستاد ملی مقابله با كرونا برای اولین بار

انتشار مجموعه مصوبات ستاد ملی مقابله با كرونا برای اولین بار

گزارش سرلشكر باقری و رضایی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

گزارش سرلشكر باقری و رضایی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

گزارش وزیر نفت به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت

گزارش وزیر نفت به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت
محفل