مطالب محفل


تشخیص دستگاه تصفیه آب اصل و تقلبی

تشخیص دستگاه تصفیه آب اصل و تقلبی
كوهكن:

ادامه شرایط گذشته در پرداخت یارانه ها خیری برای مردم نداشت

ادامه شرایط گذشته در پرداخت یارانه ها خیری برای مردم نداشت
رئیس جمهور در جلسه هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس:

همه دستگاه های مسئول و نهادهای مالی از کارهای توسعه ای دانشگاه ها حمایت کنند

همه دستگاه های مسئول و نهادهای مالی از کارهای توسعه ای دانشگاه ها حمایت کنند
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد

عرضه تسهیلات برای تأمین مالی و سرمایه در گردش فعالان اقتصادی حوزه نهاده های دامی و طیور

عرضه تسهیلات برای تأمین مالی و سرمایه در گردش فعالان اقتصادی حوزه نهاده های دامی و طیور
رییس جمهور در جلسه هیأت دولت:

خودکفایی در کالاهای اساسی مسأله ای راهبردی است

خودکفایی در کالاهای اساسی مسأله ای راهبردی است
كارشناس مسائل آمریكا در گفت وگو با محفل:

واسطه های منطقه ای به دنبال تغییر رویکرد آمریکا در وین هستند

واسطه های منطقه ای به دنبال تغییر رویکرد آمریکا در وین هستند
در دیدار استاندار خراسان جنوبی و سفیر تاجیكستان مطرح شد؛

آمادگی تاجیکستان برای همکاری با خراسان جنوبی در زمینه گردشگری

آمادگی تاجیکستان برای همکاری با خراسان جنوبی در زمینه گردشگری
در دیدار سرلشكر باقری با وزیر دفاع تاجیكستان مطرح شد

برگزاری رزمایش های مشترک و توسعه تجهیزات نظامی

برگزاری رزمایش های مشترک و توسعه تجهیزات نظامی

متن طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

متن طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
كارشناس مسائل غرب آسیا:

ایران و قطر باید تفاهمات و برنامه های مدونی در حوزه صادرات گاز داشته باشند

ایران و قطر باید تفاهمات و برنامه های مدونی در حوزه صادرات گاز داشته باشند
محفل