آرشیو مطالب : محیط زیست

سیدحسن خمینی:

نباید معنای آسایش را به آسایش اقتصادی تنزل داد

نباید معنای آسایش را به آسایش اقتصادی تنزل داد

هم اندیشی ارگانهای دریایی كشور با مبحث یكپارچگی امور دریایی، از خط مشی گذاری تا اجرا

هم اندیشی ارگانهای دریایی كشور با مبحث یكپارچگی امور دریایی، از خط مشی گذاری تا اجرا
معاون پیشین وزارت خارجه آمریكا:

موسویان مدافع جسور دیدگاه های ایران است

موسویان مدافع جسور دیدگاه های ایران است
ظریف:

باید از وقوع مجدد درگیری های منطقه ای جلوگیری كرد

باید از وقوع مجدد درگیری های منطقه ای جلوگیری كرد
خطیب زاده:

ترامپ یك دفعه دیگر سازمان ملل متحد را با ایالات متحده اشتباه گرفت

ترامپ یك دفعه دیگر سازمان ملل متحد را با ایالات متحده اشتباه گرفت
محمودزاده:

نیرویی در انتخابات پیروز می شود كه امید را در دل مردم زنده كند

نیرویی در انتخابات پیروز می شود كه امید را در دل مردم زنده كند

ناكامی آمریكا در شورای امنیت دستاورد شورش ضد نظم بین المللی

ناكامی آمریكا در شورای امنیت دستاورد شورش ضد نظم بین المللی
محفل