آرشیو مطالب : محیط زیست


برگزاری تمرین مرکب دریایی ایران و عمان

برگزاری تمرین مرکب دریایی ایران و عمان

مهار گرد و غبار و مسائل زیست محیطی مبحث نشست امیرعبداللهیان و کارشناسان وزارت خارجه

مهار گرد و غبار و مسائل زیست محیطی مبحث نشست امیرعبداللهیان و کارشناسان وزارت خارجه
رییس جمهور در جلسه هیأت دولت:

خودکفایی در کالاهای اساسی مسأله ای راهبردی است

خودکفایی در کالاهای اساسی مسأله ای راهبردی است
در دیدار زنان فعال صلح طلب ساكن آمریكا

خزعلی: باید به کمک زنان از تبعات جنگ و تحریم جلوگیری نماییم

خزعلی: باید به کمک زنان از تبعات جنگ و تحریم جلوگیری نماییم
رئیس جمهور در جمع فعالان و متخصصان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی مازندران:

کوتاهی در حفظ جنگلها پذیرفته نیست

کوتاهی در حفظ جنگلها پذیرفته نیست
گروسی:

اگر ایران و آژانس توافق نکنند تصور محقق شدن برجام اشتباه است

اگر ایران و آژانس توافق نکنند تصور محقق شدن برجام اشتباه است

دلایل استفاده از بتن اکسپوز در محوطه سازی

دلایل استفاده از بتن اکسپوز در محوطه سازی

انتخاب اعضای کمیسیون کشاورزی برای تلفیق

انتخاب اعضای کمیسیون کشاورزی برای تلفیق

کاوشگر خلیج فارس با فناوری از محیط زیست دریایی حفاظت کرد

کاوشگر خلیج فارس با فناوری از محیط زیست دریایی حفاظت کرد
سخنگوی حزب اعتماد ملی:

محیط زیست دغدغه اول احزاب نیست

محیط زیست دغدغه اول احزاب نیست
سیدحسن خمینی:

نباید معنای آسایش را به آسایش اقتصادی تنزل داد

نباید معنای آسایش را به آسایش اقتصادی تنزل داد

هم اندیشی ارگانهای دریایی كشور با مبحث یكپارچگی امور دریایی، از خط مشی گذاری تا اجرا

هم اندیشی ارگانهای دریایی كشور با مبحث یكپارچگی امور دریایی، از خط مشی گذاری تا اجرا
معاون پیشین وزارت خارجه آمریكا:

موسویان مدافع جسور دیدگاه های ایران است

موسویان مدافع جسور دیدگاه های ایران است
ظریف:

باید از وقوع مجدد درگیری های منطقه ای جلوگیری كرد

باید از وقوع مجدد درگیری های منطقه ای جلوگیری كرد
خطیب زاده:

ترامپ یك دفعه دیگر سازمان ملل متحد را با ایالات متحده اشتباه گرفت

ترامپ یك دفعه دیگر سازمان ملل متحد را با ایالات متحده اشتباه گرفت
محمودزاده:

نیرویی در انتخابات پیروز می شود كه امید را در دل مردم زنده كند

نیرویی در انتخابات پیروز می شود كه امید را در دل مردم زنده كند

ناكامی آمریكا در شورای امنیت دستاورد شورش ضد نظم بین المللی

ناكامی آمریكا در شورای امنیت دستاورد شورش ضد نظم بین المللی
محفل