متن طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

متن طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

74 نماینده مجلس شورای اسلامی طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه را تهیه و امضا کردند.


به گزارش محفل به نقل از ایسنا، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه را امضا کردند. این طرح در جلسه علنی ۲۸ فروردین اعلام وصول شد. متن طرح به شرح زیر است:
«باسمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراما طرح ذیل که به امضای ۷۴ نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.
مقدمه (دلایل توجیهی):
با استناد به بندهای (۸)، (۱۲) و (۱۳) سیاست های کلی در امور قضایی مصوب ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، بند (۱) اصل ۱۵۸ و اصل ۱۶۷ قانون اساسی و باتوجه به گستردگی جامعه مشمولان حفاظت و تامین امنیت در قوه قضائیه شامل مراجع قضائی، سازمان های تابعه و مراکز وابسته و مرتبطان با پرونده های قضایی مانند وکلاء، کارشناسان رسمی، مشاوران و مددکاران، میانجی گران، داوران و دیگر مراکز و اشخاص پیرامونی موثر بر فرآیندهای قضایی در سراسر کشور، با توجه به اساسنامه مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مصوب ۲۰ /۱۱/ ۱۳۷۹ رییس قوه قضائیه، پیچیدگی بیش از پیش عملیات های خدمات اطلاعاتی بیگانه، تنوع اشکال جرایم نوپدید، حملات گسترده سایبری، جنگ روانی مخالفان و معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران مقابل نظام قضایی کشور، تامین سلامت ارکان قوه قضائیه، با تاکید بر استقلال قوه قضائیه در نظارت و پایش نسبت به کارکنان، ضرورت پاسخگویی، مقابله همه جانبه با آنان، بمنظور ایجاد امنیت قضائی برای عموم مردم و کارکنان این قوه، حفظ شأن و منزلت قضایی، افزایش سطح رضایتمندی مردم و پیشبرد اهداف قوه قضائیه در پرتو اصل ۱۶۷ قانون اساسی و سند تحول قضایی باتوجه به حجم انبوه پرونده های قضایی و مراجعان به مراجع قضایی و تعدد سامانه های قضایی و موافقت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با ضابط قضایی بودن کارکنان این مرکز در تاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۴ «طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» تقدیم می گردد. لازم به ذکر است قوه قضائیه کلیه هزینه های احتمالی این طرح را به عهده گرفته است.
عنوان طرح: طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
ماده واحده:
به قوه قضائیه اجازه داده می شود " مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه " را برای انجام ماموریت های قانونی آن به " سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه " ارتقاء دهد.
ماده 1- به قوه قضائیه اجازه داده می شود " سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه " را با هداف انجام ماموریت های ذاتی و قانونی به شرح زیر ارتقاء دهد؛
الف- ایجاد خدمات اطلاعاتی هوشمند برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با انواع فساد در قوه قضائیه شامل مراجع قضایی و شبه قضایی و سازمان های تابعه و مراکز وابسته.
ب- مقابله با هر گونه فشار، تهدید، تطمیع و فریب مقابل مقامات و کارکنان قوه قضائیه بمنظور حفظ استقلال قوه قضائیه.
پ- پیشگیری، کشف، شناسایی و مقابله با توطئه ها و کارهای جاسوسی، خرابکاری، براندازی و ایجاد عوامل نارضایتی در میان مردم و اقدامات مقابل امنیت ملی در سطح قوه قضائیه و پرونده های مورد رسیدگی در آن قوه.
ت- نظارت و حفظ امنیت فردی و فیزیکی در حجم عظیم ترددها و رفت و آمد روزانه اشخاص و اصحاب پرونده ها و زندانیان و متهمان بین مراجع قضایی، انتظامی و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و دیگر سازمان ها و مراکز تابعه.
ث- حفاظت و مراقبت فیزیکی و سایبری از اماکن، تاسیسات، اسناد، پروندها، دارایی و اموال دولتی و غیردولتی در قوه قضائیه.
ج- شناسایی لطمه ها، انحرافات فکری، نفوذ بیگانگان و رفتار خلاف اخلاق حرفه ای در جامعه کارکنان قضایی و مقابله با آن.
چ- نظارت مستمر بر رفتار و عملکرد کارکنان مراجع مذکور در این ماده و هماهنگی و راهبری حفاظتی و امنیتی در قوه قضائیه و سازمان های وابسته و مراکز تابعه.
ح- نظارت بر سلامت و امنیت فرایندهای دادرسی با هدف جلوگیری از مداخله افراد ناصالح و فاقد سمت در روندها و پرونده های قضایی و نظارت بر محیط پیرامونی قوه قضائیه برای مقابله با تحرکات سودجویان و رفتارهای غیرقانونی بمنظور اعمال نفوذ ناروا.
خ- صیانت از جان، مال و آبروی قضات و دیگر کارکنان و خانواده آنان در پرونده های حساس و مهم یا مناطق ناامن و یا جرم خیز.
د- همکاری با دیگر نهادهای امنیتی، پلیس بین الملل و دستگاه های اجرائی ذیربط برای دستگیری مجرمان و متهمان متواری در پرونده های قضایی ملی و فراملی.
ذ- فراهم آوردن اطلاعات و گزارش های پرونده های قضایی مهم و حساس تحت نظارت مرجع قضایی ذی صلاح بمنظور مقابله با تبلیغات استکباری جهانی و شبه افکنی معاندان و مخالفان.
ر- مشارکت در برگزاری آزمون ها، جذب، گزینش، پذیرش و اعطای صلاحیت و مجوزها به افراد صالح در مشاغل حساس و مهم، پست های قضایی و مدیریتی و در حرفه های وابسته مانند کارشناسی، وکالت، مشاوره و مددکاری، میانجیگری و داوری.
ز- دیگر مواردی که در قوانین و مقررات پیش بینی شده یا می شود.
تبصره 1- ساختار و تشکیلات تفصیلی سازمان به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد.
تبصره 2- امور اداری و استخدامی کارکنان، نظام حقوق، مزایا و امور مالی این سازمان، برمبنای قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مقررات مربوط می باشد که با موافقت و هماهنگی رییس قوه قضائیه انجام می شود.
تبصره 3- امور مالی، معاملاتی و اعتبارات این سازمان از شمول قانون محاسبات عمومی خارج و تابع بخشنامه مالی و معاملاتی مصوب رییس قوه قضائیه می باشد.
ماده 2- کارکنان و عوامل سازمان با منظور نظارت، پیشگیری، شناسایی، بازرسی، کشف، مقابله با فساد، نفوذ، تبعیض و تبانی، تهدید و تطمیع و همین طور در پرونده های کیفری که موضوع مربوط به اشخاص حقوقی یا کارکنان قوه قضائیه و سازمان های وابسته و تابعه باشد، ضابط خاص شمرده می شود و مشمول احکام مربوط در قوانین و مقررات مربوط می باشند. تعقیب جرم و فراهم آوردن ادله اثبات جرم در این امور، توسط سازمان و تحت نظارت دادستان و دادگاه ذی صلاح انجام می شود.
ماده 3- در صورت اختلاف در نظرات یا گزارش های مراجع و نهادهای امنیتی در موضوعات قضایی یا در پرونده های جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی، سازمان نقش هماهنگ کننده را دارد و اعلام نظر نهایی توسط این سازمان و با مشارکت مراجع مذکور تهیه و به مرجع صالح اعلام می شود.
ماده 4- دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای امنیتی دیگر و سازمان ها و نهادهای تابعه، مکلفند همکاری لازم را در اجرای این قانون با این سازمان به عمل آورند.
تبصره: کلیه هزینه های احتمالی اجرای این قانون را قوه قضائیه به عهده گرفته است.»
طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به امضای ۷۴ نماینده رسیده است که اسامی آنها را در زیر می خوانید:
مجتبی ذوالنوری - احمد محرم زاده یخفروزان - حسین حاتمی - سیدمحمد مولوی - حسن همتی - محمدصالح جو کار - عبدالکریم جمیری - عباس گودرزی - غلامحسین کرمی – شیوا قاسمی پور - جعفر قادری - جعفر راستی - کمال حسین پور - روح الله حضرت پور طلاتپه - جلیل رحیمی جهان آبادی - محمود احمدی بیغش - شهریار حیدری - زهره الهیان - مهدی سعادتی بیشه سری - ابوالفضل عموئی - شبیب جویجری - فداحسین مالکی - یعقوب رضازاده - سارا فلاحی ایلام - سیدعلی آقازاده دافساری - وحید جلال زاده - فاطمه رحمانی - علیرضا سلیمی - علی اصغر باقرزاده - علی اکبر علیزاده برمی - حسینعلی حاجی دلیگانی - کیومرث سرمدی واله - حسین حق وردی - محمد سرگزی - احمد حسین فلاحی همدان - مهدی عیسی زاده - سید مجتبی محفوظی - محمدرضا مبلغی - مهرداد گودرزوند چگینی - حسین رجایی ریزی - حسینعلی شهریاری – سید حمیدرضا کاظمی - سلمان اسحاقی - علی حدادی - احمد دنیامالی - جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی - سید ناصر موسوی لارگانی - سیدرضا تقوی - نصراله پژمان فر - اردشیر مطهری - سهراب گیلانی - محمد سبزی - علیرضا ورناصری قندعلی - موسی احمدی - سید ناصر حسینی پور گچساران - محمد حسن آصفری - جلیل مختار - عبداله ایزد پناه - مجتبی یوسفی - سید مسعود خاتمی - ذبیح الله اعظمی ساردوئی - حسن لطفی - صدیف بدری - بهزاد علیزاده دهلران - سید جلیل میر محمدی میبدی - مجید ناصری نژاد - مهدی طغیانی - سید مهدی فرشادان - عباس مقتدایی - احمد مرادی - فرهاد طهماسبی - علیرضا زندیان - ابراهیم نجفی آستانه اشرفیه - علیرضا عباسی.
1401/02/26
19:30:14
5.0 / 5
818
تگهای خبر: پرونده , تصویب , خدمات , دادگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
محفل