بیانیه مشترك ایران، روسیه و تركیه:

منازعه سوریه هیچگونه چاره نظامی ندارد

منازعه سوریه هیچگونه چاره نظامی ندارد

به گزارش محفل نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه در اطلاعیه ای مشترک با اشاره به اینکه منازعه سوریه هیچگونه چاره نظامی ندارد، بار دیگر بر پیشبرد یک روند سیاسی پایدار و عملی تحت مالکیت و راهبری سوری با تسهیلگری سازمان ملل تاکید کردند.


به گزارش محفل به نقل از خبرگزاری ایرنا، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه در هفدهمین نشست بین المللی سوریه بعنوان ضامنین چارچوب آستانه در بیانیه مشترکی با ابراز مجدد تعهد قوی خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و هم مقاصد و اصول منشور ملل متحد، اعلام کردند: همگان باید به اصول مذکور احترام گذاشته و از آنها تبعیت کنند.
این بیانیه بر عزم خود در خصوص تداوم همکاری برای مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال و نمودهای آن و مقابله با دستور کارهای جدایی طلبانه با هدف تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و تهدید امنیت ملی کشورهای همسایه تاکید کرد.
نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه با اشاره به اینکه افزایش فعالیتهای تروریستی در بخش های متعدد سوریه سبب از دست رفتن جان انسان های بی گناه می شود، حمله و هدف قراردادن تأسیسات غیرنظامی را محکوم کردند.
این بیانیه بار دیگر بر ضرورت تداوم همکاریهای جاری به منظور نابودی نهایی داعش، جبهه النصره و سایر اشخاص، گروه ها، تشکل ها و موجودیت های در رابطه با القاعده یا داعش و سایر گروههای تروریستی شناخته شده توسط شورای امنیت سازمان ملل ضمن حصول اطمینان از حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت های غیرنظامی مطابق با حقوق بین الملل بشردوستانه تصریح کرد.
نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه از حضور و فعالیتهای تروریستی فزاینده هیات تحریرالشام و سایر گروههای تروریستی وابسته بنا بر تعیین شورای امنیت سازمان ملل متحد که غیرنظامیان داخل و خارج از منطقه کاهش تنش ادلب را تهدید می کند، ابراز نگرانی جدی کردند.
نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه در این بیانیه اوضاع منطقه کاهش تنش ادلب را به تفصیل مورد بررسی قرار داده و توافق کردند که تلاشهای بیشتری به منظور بهبود وضعیت انسانی درون و اطراف منطقه انجام دهند.
در این بیانیه همینطور بر ضرورت حفظ آرامش در میدان از راه اجرای کامل تمامی توافقات در رابطه با ادلب تاکید شد.
نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه، اوضاع شمال شرق سوریه را بررسی نموده و متفقاً ابراز داشتند که دستیابی به امنیت و ثبات دائمی در این منطقه تنها بر مبنای حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور امکان دارد.
این بیانیه همه تلاش ها برای ایجاد واقعیات جدید میدانی شامل پشتیبانی از ابتکارات خودمختاری غیرمشروع همچون به بهانه مبارزه با تروریسم را مردود دانست.
نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه، بر عزم خود در خصوص مقابله با دستور کارهای جدایی طلبانه در شرق فرات که هدف آن تضعیف وحدت سوریه بوده و هم امنیت ملی کشورهای همسایه را تهدید می کند تاکید مجدد کردند.
این بیانیه در همین راستا، نگرانی شدید خویش را نسبت به افزایش مخاصمات و تمامی اشکال ظلم ضد غیرنظامیان توسط گروههای تروریستی در شرق فرات و همینطور بار دیگر مخالفت خویش را با تصرف و انتقال غیرقانونی نفت و درآمدهای حاصله در رابطه با آن که باید متعلق به سوریه باشد، ابراز کرد.
روند حل و فصل محلی در درعا و دیرالزور به تلاشهای ثبات آفرین کمک می کند
نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه اشاره کردند که روند جاری حل و فصل محلی در درعا و دیرالزور امکان دارد به تلاشهای ثبات آفرین کمک نماید.
این بیانیه خاطرنشان کرد: تداوم حملات نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه که ناقض قوانین بین الملل، حقوق بین الملل بشردوستانه و حاکمیت سوریه و کشورهای همسایه بوده و ثبات و امنیت منطقه را به مخاطره می اندازد را محکوم کرده و خواهان توقف آن شد.
نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه همینطور تاکید کردند: سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از پوشش هواپیماهای غیرنظامی برای تجاوز به خاک سوریه بعنوان نقض فاحش قوانین بین المللی، جان غیرنظامیان را به خطر می اندازد.
این بیانیه با اشاره به اینکه منازعه سوریه هیچگونه چاره نظامی نداشته، مجدداً بر عزم در خصوص پیشبرد یک روند سیاسی پایدار و عملی تحت مالکیت و راهبری سوری با تسهیلگری سازمان ملل وفق قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد.
نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه بر نقش مهم کمیته قانون اساسی در ژنو که در نتیجه مشارکت تعیین کننده ضامنین آستانه و به منظور پیشبرد تصمیمات کنگره گفت وگوی ملی سوریه که در سوچی تشکیل شد تاکید کردند.
این بیانیه همینطور به برگزاری دور ششم کمیسیون نگارش کمیته قانون اساسی سوریه که در تاریخ ۱۸-۲۲ اکتبر در ژنو برگزار شد اشاره نمود و خواهان برگزاری هرچه زودتر دور هفتم با نگاهی سازنده توسط طرف های سوری شدند.
نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه همینطور در این خصوص، بر عزم خود در خصوص پشتیبانی از کار کمیته از راه تعامل مستمر با طرف های سوری کمیته قانون اساسی و فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه، گِیر اُ. پِدرسِن بعنوان تسهیل گر جهت اطمینان از عملکرد پایدار و موثر آن تصریح کردند.
این بیانیه اظهار نمود: کمیته در انجام وظایف خود باید به قواعد مرجع و اصول آیین کار احترام گذاشته تا کمیته را قادر سازد وظایف محوله خویش را در باب تهیه و تدوین اصلاحات قانون اساسی برای تأیید مردمی اجرا کرده و باعث پیشرفت کار کمیته شود و کمیته با روحیه مصالحه و تعامل سازنده و بدون دخالت خارجی و تحمیل برنامه زمانبندی خارجی به کار خود ادامه دهد تا اعضای کمیته به توافقی کلی دست یابند.
نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه بار دیگر نگرانی جدی خویش را نسبت به شرایط انسانی در سوریه و تاثیر همه گیری کووید-۱۹ که کل نظام سلامت و شرایط اجتماعی- اقتصادی و انسانی سوریه را به شدت به چالش کشیده است ابراز کردند و همه تحریم های یکجانبه و مغایر با حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشردوستانه و منشور ملل متحد را رد کردند.
این بیانیه بر ضرورت حذف موانع و افزایش کمک های بشردوستانه به همه سوری ها در سرتاسر کشور بدون تبعیض، سیاسی کاری و پیش شرط تاکید کرد و از تصویب قطعنامه ۲۵۸۵ (۲۰۲۱) توسط شورای امنیت در ۹ جولای ۲۰۲۱ استقبال و باردیگر عزم خویش را در خصوص تسهیل اجرای کامل قطعنامه ابراز کرد.
نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه، به منظور پشتیبانی از بهبود اوضاع انسانی در سوریه و پیشرفت در روند حل و فصل سیاسی، از جامعه بین الملل، سازمان ملل متحد و آژانس های بشردوستانه آن خواستند تا کمک رسانی به کل سوریه را از راه طرح های بازیابی فوری و تاب آوری شامل بازسازی زیرساخت های اساسی مانند تاسیسات تأمین آب و برق، مدارس و بیمارستان ها و هم مین زدایی انسان دوستانه وفق حقوق بین الملل بشردوستانه تقویت نمایند.
این بیانیه بر لزوم تسهیل بازگشت امن، شرافتمندانه و داوطلبانه پناهجویان و آوارگان داخلی به سکونتگاه اصلی خود در سوریه با رعایت مقررات بین المللی بشردوستانه و حصول اطمینان از برخورداری آنان از حق بازگشت و حق حمایت خاطرنشان کرد.
نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه، در این راستا، از جامعه بین الملل خواستند کمک های لازم را به پناهجویان سوری و آوارگان داخلی عرضه کنند و مجدداً آمادگی خویش را برای تداوم تعاملات با همه طرف های ذیربط، همچون دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و سایر نهادهای تخصصی بین المللی اعلام نمودند.
این بیانیه از عملیات موفقیت آمیز آزادی متقابل بازداشت شدگان مورخ ۱۶ دسامبر (۲۵ آذرماه ۱۴۰۰) در قالب کارگروه آزادی بازداشت شدگان، ربوده شدگان، تحویل پیکرها و شناسایی مفقودین استقبال کرد و اظهار داشت: این عملیات موید تمایل مجدد طرف های سوری برای تقویت اعتماد متقابل با مساعدت ضامنین آستانه است.
نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه افزودند: این عملیات همینطور بار دیگر عزم ضامنین آستانه برای افزایش و گسترش همکاری ها ذیل کارگروه را مورد تاکید قرار داد و کارگروهی که بعنوان ساز وکاری منحصر به فرد کارآمدی و لزوم خود برای اعتمادسازی میان طرف های سوری را به اثبات رسانده است، توافق کردند که دامنه عملیات های آتی برای آزادی بازداشت شدگان باید بیشتر از پیش افزایش پیدا کرده و فعالیتهای کارگروه به تحویل پیکرها و شناسایی مفقودین تعمیم یابد.
این بیانیه، مشارکت هیات های اردن، عراق و لبنان بعنوان ناظران چارچوب آستانه و هم نمایندگان سازمان ملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) را مورد ملاحظه و تقدیر قرار داد.
نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه، مراتب قدردانی صمیمانه خویش را از مقامات جمهوری قزاقستان به علت میزبانی از هفدهمین نشست بین المللی سوریه در قالب آستانه در شهر نورسلطان ابراز کردند.
این بیانیه همینطور تصمیم گرفتند تا هجدمین نشست بین المللی سوریه در قالب آستانه را در نیمه اول سال ۲۰۲۲ با در نظر گرفتن شرایط همه گیری کرونا در نورسلطان برگزار کنند و بار دیگر بر قصد خود برای برگزاری نشستی دیگر در سطح وزرا در قالب روند آستانه تاکید نمودند.
نمایندگان ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه، باردیگر بیانیه مشترک ۱ ژوئیه ۲۰۲۰ (۱۱ تیرماه ۱۳۹۹) در خصوص برگزاری اجلاس سه جانبه سران در جمهوری اسلامی ایران بمحض فراهم شدن شرایط را تصریح کرد.


منبع:

1400/10/01
22:13:30
5.0 / 5
1090
تگهای خبر: اقتصاد , بازداشت , تصویب , طرح
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
محفل