آرشیو مطالب : مجلس یازدهم

اكبری تالارپشتی:

موشک های نقطه زن سپاه چشم موساد را کور کرد

موشک های نقطه زن سپاه چشم موساد را کور کرد
یك عضو كمیسیون كشاورزی مجلس مطرح كرد

چرا دولت اقدامی در جهت بهبود وضعیت تولیدکنندگان برنج انجام نمی دهد؟

چرا دولت اقدامی در جهت بهبود وضعیت تولیدکنندگان برنج انجام نمی دهد؟

هیئت رییسه كمیسیون اصل نود انتخاب شدند

هیئت رییسه كمیسیون اصل نود انتخاب شدند

ارتباط تصویری نمایندگان مجلس با رهبر انقلاب برقرار می شود

ارتباط تصویری نمایندگان مجلس با رهبر انقلاب برقرار می شود

مسعود پزشكیان به بیماری كرونا مبتلا شد

مسعود پزشكیان به بیماری كرونا مبتلا شد
صوفی:

كرونا فضای همكاری دولت و مجلس یازدهم را فراهم نموده است

كرونا فضای همكاری دولت و مجلس یازدهم را فراهم نموده است
محفل