علی باقری در اجلاس كانون دانشگاهیان ایران اسلامی دانشگاه تهران:

برای موفق نشان دادن دیپلماسی حاضر نیسیتم در قبال خطوط قرمز نظام تساهل و تسامح نماییم

برای موفق نشان دادن دیپلماسی حاضر نیسیتم در قبال خطوط قرمز نظام تساهل و تسامح نماییم

به گزارش محفل معاون سیاسی وزارت امور خارجه اظهار داشت: برای اینکه خودرا مردان موفق در میدان دیپلماسی نشان دهیم، حاضر نیستیم تا در قبال اصول و مبانی سیاست خارجی و خطوط قرمز نظام تساهل و تسامح نماییم، بلکه هنر دیپلماسی آنست که مردان خودرا فدا کند تا اهداف سیاست خارجی محقق شود.


به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه امروز پنج شنبه ۲۶ خرداد در اجلاس کانون دانشگاهیان ایران اسلامی که در دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار داشت: سرعت و شتاب «قطار دیپلماسی» در گرو «هم افزایی ملی» در موضوعات سیاست خارجی است، پس دستاوردهای سیاست خارجی طی ده ماه گذشته بیش از آن که مرهون تلاش انفرادی وزارت خارجه در میدان های منطقه ای و جهانی باشد، ناشی از رویکرد هوشمندانه دستگاه دیپلماسی در استفاده حداکثری از همه ظرفیت های ملی و فراملی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی است.
وی با اعلان اینکه راهبرد مدیریتی وزارت خارجه در دوره فعلی مبتنی بر بازیابی جایگاه عملکردی وزارت خارجه در سامانه حکمرانی جمهوری اسلامی در ساحت خارجی است، اظهار داشت: باورمندی به اصول سیاست خارجی مندرج در قانون اساسی و تعهد به عملی کردن آموزه های امامین انقلاب اسلامی در عرصه سیاست خارجی همچون رویکرد های راهبردی وزارت خارجه در دولت سیزدهم است.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه با اعلان اینکه اهتمام جدی برای پرهیز از "هزینه کردن از گنجینه سیاست خارجی" برای "موفق نشان دادن دیپلماسی" همچون خاصیت های راهبردی دستگاه سیاست خارجی در دولت سیزدهم است، اظهار داشت: به عبارت دیگر برای اینکه خودرا مردان موفق در میدان دیپلماسی نشان دهیم، حاضر نیستیم تا در قبال اصول و مبانی سیاست خارجی و خطوط قرمز نظام تساهل و تسامح نماییم، بلکه هنر دیپلماسی آنست که مردان خودرا فدا کند تا اهداف سیاست خارجی محقق شود.
باقری اشاره کرد: خسارت شعورزدایی در سیاست خارجی به اندازه شعارزدایی از سیاست خارجی است.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان اظهار داشت: ما در وزارت امور خارجه به اصل کنشگری فعال در عرصه سیاست خارجی به شدت باورمند و پایبندیم و پس هرگونه رویکرد تعاملی را با "پاداش" متقابل ترویج می نماییم و هرگونه رویکرد تقابلی را با "هزینه مندسازی" منزوی می سازیم.
وی همین طور به تهدید زدایی و فرصت یابی در دستگاه دیپلماسی اشاره نمود و اظهار داشت: «تهدیدزدایی» و «فرصت ربایی» دو روی سکه نقش آفرینی دستگاه دیپلماسی در میدان تحولات سریع، متنوع و گسترده منطقه ای و جهانی است.
باقری با اذعان به این حقیقت که موفقیت در سیاست خارجی در گرو "اجماع ملی در زمینه های راهبردی سیاست خارجی" است، اظهار داشت: وزارت خارجه خودرا موظف به ایجاد "اقناع ملی در موضوعات اصلی سیاست خارجی" دانسته و در این میان دست نیاز و همکاری به سمت نخبگان برای تبیین ابعاد فنی و تخصصی هر یک از موضوعات راهبردی سیاست خارجی و نیز رسانه ها برای ترویج و نهادینه سازی اقناع ملی دراز می نماییم.
عضو ارشد تیم مذاکره کننده کشورمان اشاره کرد: هر جای جهان که پای منافع، امنیت و رفاه ملی ایران در بین باشد، بی درنگ عقاب دیپلماسی جمهوری اسلامی در آنجا حاضر است.
باقری اشاره کرد: ملاک نزدیکی و دوری با دیگر کشورها، شرقی یا غربی بودن آنها نیست، بلکه ملاک دستگاه سیاست خارجی میزان دوری یا نزدیکی آنها با تامین منافع، امنیت و رفاه ملی است. بنابراین، هیچ یک از دو رویکرد تعامل و تقابل نه اصالت دارند و نه قباحت.
وی با اعلان اینکه ایجاد و تحکیم اعتماد متقابل سیاسی، لازمه پایداری روابط خارجی است، اضافه کرد: وزارت امور خارجه، اعتماد متقابل سیاسی را به اولویت نخست سیاست همسایگی تبدیل نموده است.
** تنوع در تعاملات اقتصادی و طرفهای تجاری از خاصیت های دیپلماسی اقتصادی دولت می باشد
معاون وزیر امور خارجه کشورمان در مورد خاصیت های دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه اظهار داشت: "تنوع در تعاملات اقتصادی"، "تنوع در طرفهای تجاری"، "پایداری روابط اقتصادی" و "ابزارسازی از مناسبات اقتصادی" همچون با اهمیت ترین خاصیت های دیپلماسی اقتصادی دستگاه سیاست خارجی است که طی چند ماه گذشته موفق شده تا آنرا در میدان روابط اقتصادی با دیگر کشورها عینیت بخشد.
وی افزود: بر این اساس با انجام توافق های گوناگون با کشورهای منطقه در حوزه ترانزیت و سوآپ انرژی همچون گاز و برق، سعی شده تا استفاده بهینه از منابع و ظرفیت های سخت و نرم همچون موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشور، جایگاه ژئواستراتژیک منطقه ای و بین المللی ایران ارتقا یابد.
باقری تبیین، استخراج و استنباط مؤلفه های سیاست خارجی در مکتب شهید سلیمانی را دغدغه حرفه ای دیپلمات تراز انقلاب اسلامی دانست و اشاره کرد: حرکت در این راه باید به کارویژه محوری وزارت امور خارجه تبدیل گردد.
وی اضافه کرد: یکی از با اهمیت ترین کارویژه های محوری سیاست خارجی در مکتب شهید سلیمانی که برگرفته از سیره حضرت امام در عرصه سیاست خارجی است، هنر تبدیل اصول و ارزش های انقلاب اسلامی به شاخص ها و معیارهای منافع ملی است.
باقری به نقش وزارت خارجه در طول چند ماه گذشته در جنبه های تهدیدی و ایجابی اشاره نمود و اظهار داشت: با ایفای نقش های متناسب ایجابی و سلبی درباره پدیده ها و تحولاتی که توأمان دربرگیرنده جنبه های تهدیدی و فرصتی برای کشور هستند، "هوشمندی راهبردی"، "جسارت تصمیم گیری" و "قدرت اقدام" جمهوری اسلامی ایران در عرصه های منطقه ای و بین المللی را به نمایش گذاشت و عملاً "دیپلماسی ایرانی" را به الگویی موفق برای گذر کم هزینه از گنداب تهدیدها و بهره برداری حداکثری و به هنگام از فرصت ها تبدیل کرد.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه افزود: تبادل بیش از ۱۰۰ هیات سیاسی و اقتصادی همچون در سطح رییس جمهور و وزیر خارجه میان ایران و کشورهای مختلف در ۵ قاره طی چند هفته گذشته و حصول بیش از ۵۰ سند برای تدوین نقشه راه توسعه و تحکیم مناسبات دوجانبه، حاکی از اراده جمهوری اسلامی ایران برای "تامین منافع ملی"، "تسهیل رفاه ملی" و "تثبیت امنیت ملی" از بستر روابط خارجی است.
وی اضافه کرد: این واقعیت که دولت همه تخم مرغ های سیاست خارجی را در سبد مذاکرات نگذاشته است، هیچ خدشه ای به اراده جدی، اهتمام مستمر و تلاش جدی دستگاه دیپلماسی برای به نتیجه رساندن مذاکرات وارد نکرده و نمی کند.
وی اضافه کرد: دشمنان ملت ایران بدانند ایرانی که توانست "کارزار فشار حداکثری امریکا" را به شکست کشانده و سردمداران کاخ سفید را ملزم به اعتراف به این شکست مفتضحانه کند، اجازه نخواهد داد تا صهیونیست ها با بازی "شانتاژ حداکثری" ایران هراسی را ترویج کرده و ایران ستیزی خودرا مشروعیت بخشند.
**گوش شنوای ما پذیرای همه نقدهای سازنده و سینه فراخ ما میزبان همه نقدهای گزنده است
باقری با اعلان اینکه ما سربازان میدان دیپلماسی به تبعیت از رییس جمهور محترم، هیچ حریمی برای خود قائل نیستیم، اظهار داشت: گوش شنوای ما پذیرای همه "انتقادهای سازنده" و سینه فراخ ما میزبان همه "انتقادهای گزنده" است، اما هیچ وقت کوچکترین خدشه به حریم ارزش های انقلابی و کمترین لطمه به منافع ملی را در هیچ شرایطی برنمی تابیم.
**سعه صدر رئیس جمهور در مقابل انتقادها، تعدادی از سوداگران بازار را عصبانی کرده است
معاون سیاسی وزارت امور خارجه به سعه صدر رییس محترم جمهور اشاره نمود و اظهار داشت: سعه صدر رئیس جمهور در مقابل انتقادها، برخی سوداگران بازار بازی های سیاسی را عصبانی کرده است.منبع:

1401/03/27
14:21:52
5.0 / 5
773
تگهای خبر: اقتصاد , حكم , دولت , قانون
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴
لینک دوستان محفل
محفل