آرشیو مطالب : وزیر امور خارجه

ظریف درگذشت استاد ادبیات فارسی دانشگاه هاروارد را تسلیت گفت

ظریف درگذشت استاد ادبیات فارسی دانشگاه هاروارد را تسلیت گفت
در نامه حزب ندای ایرانیان به ظریف مطرح شد:

خواب دشمنان كشور برای ویرانی سرزمینمان تعبیر نخواهد شد

خواب دشمنان كشور برای ویرانی سرزمینمان تعبیر نخواهد شد

نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره قطعنامه 2231 شروع شد

نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره قطعنامه 2231 شروع شد

سرپرست وزارت خارجه افغانستان با ظریف دیدار نمود

سرپرست وزارت خارجه افغانستان با ظریف دیدار نمود
در پیام های جداگانه ای؛

قالیباف روز ملی روسیه را تبریك گفت

قالیباف روز ملی روسیه را تبریك گفت
ظریف:

اگر اروپا در قبال وحشیگری آمریكا سكوت كند باید دهانش را برای همیشه ببندد

اگر اروپا در قبال وحشیگری آمریكا سكوت كند باید دهانش را برای همیشه ببندد
لینک دوستان محفل