آرشیو مطالب : مصوبات

با تلاش دفتر هیات دولت انجام شد

انتشار مجموعه مصوبات ستاد ملی مقابله با كرونا برای اولین بار

انتشار مجموعه مصوبات ستاد ملی مقابله با كرونا برای اولین بار

گزارش سرلشكر باقری و رضایی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

گزارش سرلشكر باقری و رضایی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

گزارش وزیر نفت به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت

گزارش وزیر نفت به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت
لینک دوستان محفل